Her er du:

Indhold

Vektor-/rentegning

VektorgrafikCrea kan rentegne dine skitser og grafik i vektorgrafik. Dermed opbevares rentegningen i et fleksibelt format der kan skaleres og justeres uden tab af kvalitet.

Eksempler på ting som med fordel kan rentegnes:

» Rettede arbejdstegninger/skitser der er efterhånden er blevet helt uforståelig.
» Grafik i diverse digitale billedformater som skal bruge i en bedre kvalitet.
» Logo og grafik som eksisterer på print som ønskes i digital form.

Hvad er rentegning?

Rentegning er at omsætte en ide til virkelighed – en skitse til et kvalitetsprodukt. Rentegnet grafisk materiale i vektorbaseret grafik er langt mere fleksibelt end pixelgrafik. Der er ofte tale om skitser, logoér, ikoner og piktogrammer, som skal bruges i forskellige størrelser og sammenhænge.

Der findes grundlæggende to grafiktyper:

Pixel-grafik: mange små prikker/pixels danner tilsammen billedet som vi der set. Hvis vi ændrer objektets størrelse, skal computeren forsøge at gætte på hvordan billedet skal se ud ved at fjerne/tilføje pixels. Som det kan ses i eksemplet nedenfor, resulterer det i at billedet får en sløret og uskarpt kant - særlig tydeligt ved overgange med høj kontrast (sort/hvid). Pixel-grafik egner sig til foto.

Vektor-/objektgrafik: som er baseret på kurver og koordinater. Det betyder at objektet kan skaleres uden at det får indflydelse på grafikens kvalitet. Computeren beregner blot kurven mellem punkterne - dermed forbliver kvaliteten uændret. Vektor-formatet bruges til objekter som eksempelvis logoér, piktogrammer og illustrationer - se eksempler nedenfor.

Eksempler: Vektor- /rentegning

  • loeve
  • vektor-aab-kort
  • vektor-bil
  • vektor-kort
  • vektor-pige
  • vektor-solcelle