Her er du:

Indhold

Visuel identitet

En visuel identitet er de grafiske elementer som virksomheden anvender i sin skriftlige kommunikation. En visuel identitet består af nogle grundelementer. Farver, logo, visitkort, brevpapir, emballage, skiltning, website, foldere m.v. er alle dele af organisationens visuelle identitet.

visuel identitet

Designmanualen

Designmanualen er det dokument som fortæller organisationens medarbejder, hvordan de skal bruge de forskellige elementer i den visuelle identitet – f.eks. hvilken font som virksomheden bruger, farvekoder, hvordan logoet må anvendes mv.

Formålet med en designmanual er at skabe konsistens i typografi, layout og visuelt design igennem alle virksomhedens kommunikative og reklamemæssige produkter.

Konsistent visuelt design virker professionelt og skaber tillid til virksomhedens hos kunderne. Inkonsekvens i den visuelle identitet sender uheldige signaler til kunderne som uvægerligt vil opfatte virksomheden som uprofessionel og dens produkter som dårlige.